Seminar Kepimpinan dan Latihan Dalam Kumpulan (LDK) telah dilaksanakan dengan jayanya oleh pihak UNITAR Johor Bahru yang disertai oleh lima orang pelajar sebagai fasilitator bagi menjayakan program kepimpinan sempena Hari Kokurikulum pada  2 Februari 2020