Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian) [UNITAR] memperkenalkan pelajar kepada pengetahuan luas yang diperlukan oleh pengurus perniagaan masa depan. Prinsip pemasaran, perakaunan dan bidang lain seperti pengurusan sumber manusia dan perhubungan silang budaya hanyalah sebahagian daripada bidang yang graduan akan dapati digunakan dalam jawatan pengurusan kehidupan sebenar.

Keperluan Kemasukan Program. Anda mesti memenuhi syarat berikut untuk dipertimbangkan untuk kemasukan ke Program Sarjana Muda UNITAR:

 • Lulus STPM atau yang setaraf dengannya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran; dan kredit Matematik dan lulus dalam Bahasa Inggeris dalam SPM; ATAU
 • Lulus STAM dengan Gred Jayyid dan kredit Matematik dan lulus dalam Bahasa Inggeris dalam SPM; ATAU
 • Lulus Matrikulasi/Asasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan kredit Matematik dan lulus dalam Bahasa Inggeris dalam SPM; ATAU
 • Lulus Diploma dalam bidang ‘Kewangan’, ‘Perbankan’, ‘Insurans’ atau program berkaitan (Tahap 4, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU
 • Lulus BTEC Tahap 4 & 5 dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya tiga (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran (atau yang setaraf dengannya); ATAU
 • Sebarang kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia;
 • Pemohon ke program Sarjana Muda (tahap 6, MQF) melalui APEL, mestilah warganegara Malaysia berumur lebih daripada 21 tahun pada tahun permohonan dengan pengalaman kerja yang berkaitan/pembelajaran pengalaman terdahulu dan lulus penilaian APEL.

Struktur Kursus

Mod & Tempoh Kajian

 • 10 Semester / 3 + 1/2 Tahun

Tahun 1

 • ***Kemahiran belajar
 • TITAS/Pengajian Malaysia (Int)
 • Prinsip pengurusan
 • Bahasa Inggeris untuk Tujuan Akademik
 • Mikroekonomi
 • Hubungan Etnik/ Bahasa Melayu Komunikasi 2
 • Prinsip Pemasaran
 • Prinsip Perakaunan
 • Makroekonomi
 • Sistem Pengurusan Maklumat
 • Keusahawanan sosial
 • Prinsip Kewangan
 • Pengenalan Sistem Perundangan Malaysia
 • Pengenalan kepada Pengurusan Kualiti
 • Pengurusan Silang Budaya

Tahun 2

 • Kokurikulum
 • Tingkah Laku Organisasi
 • Pengenalan kepada Psikologi
 • Pengenalan kepada Pengurusan Pengetahuan
 • Perniagaan Antarabangsa
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Dasar Sosial Korporat
 • Pengurusan kualiti menyeluruh
 • Statistik Perniagaan
 • Komunikasi Perniagaan
 • Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan
 • Kaedah Penyelidikan Perniagaan
 • Undang-undang Buruh dan Perhubungan Industri
 • Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan

Tahun 3

 • Pembangunan Organisasi
 • Pengurusan projek
 • Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
 • Rundingan dan Pengurusan Konflik
 • Keusahawanan
 • Sistem Pengurusan Kualiti dan Pengauditan
 • Pilihan Percuma 1
 • Pilihan Percuma 2
 • Latihan Industri
 • Pengurusan strategik
 • Pilihan Percuma 3

Tahun 4

 • Latihan Industri II

Elektif;

Aliran Keusahawanan

 • Idea
 • Pemasaran digital
 • Pengurusan Perhubungan Pelanggan
 • Pengurusan Kewangan untuk PKS
 • Pengurusan Harta Intelek
 • Pengurusan Pentadbiran Usahawan Tekno
 • Prosedur Pejabat Profesional
 • Pengurusan Pejabat Pentadbiran
 • Mengurus Perubahan
 • Pengurusan Perhubungan Pelanggan
 • Etika untuk Pengurus
 • Pengurusan Risiko Pengurusan

Elektif;

Aliran Keusahawanan

 • Idea
 • Pemasaran digital
 • Pengurusan Perhubungan Pelanggan
 • Pengurusan Kewangan untuk PKS
 • Pengurusan Harta Intelek
 • Usahawan tekno

Pengurusan Pentadbiran

 • Prosedur Pejabat Profesional
 • Pengurusan Pejabat Pentadbiran
 • Mengurus Perubahan
 • Pengurusan Perhubungan Pelanggan
 • Etika untuk Pengurus
 • Pengurusan Risiko Pengurusan

Prospek Kerjaya

 • Pentadbir Am
 • Pegawai Perhubungan Perusahaan
 • Eksekutif HRD
 • Eksekutif Sistem Kualiti
 • Juruaudit dalaman
 • Pengurus projek
 • Pelatih Pengurusan

PELAJAR TEMPATAN
Pelajar Malaysia yang mendaftar dalam program Sarjana Muda UNITAR mesti memenuhi keperluan penguasaan Bahasa Inggeris berikut:

 • Pelajar yang mempunyai kepujian dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM/SPMV tidak perlu mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan.
 • Pelajar yang mempunyai kepujian dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM/SPMV dikehendaki mengambil kursus Bahasa Inggeris tambahan. (Rujuk jadual di bawah untuk tujuan penempatan.)
 • Pelajar yang tidak mempunyai kepujian dalam Bahasa Inggeris di peringkat SPM/SPMV dikehendaki mengikuti Program Pemantapan Bahasa Inggeris sebelum mendaftar kursus Fakulti mereka. (Penilaian dalaman boleh diatur dengan Bahasa HOD dan Pengajian Am.)
 • Pelajar dari institusi lain dikehendaki memohon pengecualian jika mereka mempelajari mana-mana kursus Bahasa Inggeris. (Pelajar digalakkan untuk melampirkan sukatan pelajaran kursus yang telah diambil di institusi terdahulu.)
SPM MUET PLACEMENT
B+ (3B) BAND 3 ENGLISHS 3
B (4B), C+ (5C) BAND 2 ENGLISHS 2
C (6C) BAND 1 ENGLISH 1
7D, 8E, 9G English Enhancement Programme

ANS Application Form – UNITAR

By submitting the form, you acknowledge that you have read and understood ANS’s policy on privacy and agree to the terms & conditions.

  Maximum upload size: 30MB