Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) [UNITAR] ialah ijazah perniagaan yang luas yang memberi peluang kepada pelajar untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengurusan dan amalan profesional. Bidang yang terdiri daripada prinsip pengurusan, kepada perakaunan dan pemasaran, meluaskan pengetahuan dan meningkatkan kebolehpasaran graduan dalam bidang ini.

Institut Tersedia
 • Institut Teknologi A.N.S Alor Setar
 • Institut Teknologi A.N.S Johor Bahru

Keperluan Kemasukan Program. Anda mesti memenuhi syarat berikut untuk dipertimbangkan untuk kemasukan ke Program Sarjana Muda UNITAR:

 • Lulus STPM dengan minimum Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran, dan lulus Matematik dan Bahasa Inggeris dalam SPM atau yang setaraf dengannya; ATAU
 • Lulus STAM dengan Gred Jayyid minimum, dan lulus Matematik dan Bahasa Inggeris dalam SPM atau yang setaraf dengannya; ATAU
  Sebarang kelayakan lain yang setaraf dengan Diploma dan Diploma Lanjutan (Tahap 4 & 5, MQF), dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU
 • Lulus Matrikulasi / Asasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 atau yang setaraf dengannya; ATAU
  Sebarang kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; ATAU
 • Lulus BTEC Tahap 4 & 5 dan lulus SPM atau yang setaraf dengannya, dengan sekurang-kurangnya tiga (3) kredit dalam mana-mana mata pelajaran; DAN
 • Bagi pelajar antarabangsa, adalah wajib untuk mendapatkan skor minimum 5.5 untuk IELTS atau yang setaraf dengannya. ATAU
 • Keperluan kemasukan untuk kemasukan ke program Sarjana Muda (tahap 6, MQF) melalui APEL seperti yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan (KPT). Pemohon mestilah/mempunyai:
  1. Warganegara Malaysia; dan
  2. Calon hendaklah berumur lebih daripada 21 tahun pada tahun permohonan;
  3. Pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu; dan
  4. Lulus Penilaian APEL

Struktur Kursus

Mod & Tempoh Kajian

 • 10 Semester / 3 + 1/2 Tahun

Tahun 1

 • *** Kemahiran belajar
 • TITAS/Pengajian Malaysia (Int)
 • Prinsip pengurusan
 • Mikroekonomi
 • Bahasa Inggeris untuk Tujuan Akademik
 • Hubungan Etnik/Bahasa Komunikasi 3 (Int)
 • Prinsip Perakaunan
 • Matematik Perniagaan
 • Makroekonomi
 • Prinsip Pemasaran
 • Keusahawanan sosial
 • Undang-undang perniagaan
 • Prinsip Kewangan
 • Sistem Pengurusan Maklumat
 • Statistik Perniagaan

Tahun 2

 • Pengurusan acara
 • Tingkah Laku Organisasi
 • Pengurusan pemasaran
 • Perakaunan Kos dan Pengurusan
 • Dasar Sosial Korporat
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Perniagaan Antarabangsa
 • E-Dagang
 • Pengurusan kewangan
 • Komunikasi Perniagaan
 • Sains Pengurusan
 • Kaedah Penyelidikan Perniagaan
 • Undang-undang syarikat
 • Major 1
 • Major 2

Tahun 3

 • Pengurusan Pengeluaran dan Operasi
 • Keusahawanan
 • Major 3
 • Major 4
 • Major 5
 • Pengurusan strategik
 • Elektif1
 • Pilihan 2
 • Major 6
 • Latihan Industri

*KURSUS UTAMA

PEMASARAN

 • Tingkah Laku Pengguna
 • Penyelidikan pemasaran
 • Pengurusan Produk dan Jenama
 • Pengurusan Logistik dan Saluran
 • Pemasaran Perkhidmatan
 • Komunikasi Pemasaran Bersepadu
 • Elektif Percuma (Elektif 1)
 • Elektif Percuma (Elektif 2)

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Pengurusan Sumber Manusia Antarabangsa
 • Pengurusan Pampasan
 • Latihan dan pembangunan
 • Undang-undang Buruh dan Perhubungan Perusahaan
 • Pentadbiran Keselamatan dan Kesihatan
 • Seminar dalam Sumber Manusia
 • Elektif Percuma (Elektif 1)
 • Elektif Percuma (Elektif 2)

KEWANGAN

 • Kewangan korporat
 • Analisis Pelaburan
 • Rangka Kerja Percukaian
 • Pasaran Kewangan dan Institusi
 • Ekonomi & Kewangan Islam: Teori & Etika
 • Analisis Penyata Kewangan
 • Elektif Percuma (Elektif 1)
 • Elektif Percuma (Elektif 2)

PERNIAGAAN ANTARABANGSA

 • Seminar dalam Strategi Global
 • Pemasaran Antarabangsa
 • Perdagangan dan Dasar Antarabangsa
 • Pengurusan Sumber Manusia Antarabangsa
 • Undang-undang Perniagaan Antarabangsa
 • Kewangan Antarabangsa
 • Bahasa Asing 1 (Elektif 1)
 • Bahasa Asing 2 (Elektif 2)

AUDIT DALAMAN

 • Audit & Jaminan 1
 • Asas Audit Dalaman
 • Sistem Maklumat Perakaunan 1
 • Percukaian
 • Amalan Audit Dalaman
 • Audit Dalaman Lanjutan
 • Elektif Percuma (Elektif 1)
 • Elektif Percuma (Elektif 2)

Prospek Kerjaya

 • Eksekutif jualan
 • Eksekutif Pemasaran
 • Eksekutif Pembangunan Produk
 • Sistem Analisis
 • Penganalisa perniagaan
 • Eksekutif HR
 • Pegawai Kawalan Kredit
 • Eksekutif Kewangan
 • Eksekutif Akaun
 • Pentadbir Am

Borang Permohonan ANS – UNITAR

Dengan menyerahkan borang, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami dasar privasi ANS dan bersetuju menerima terma & syarat.

  Maximum upload size: 30MB