UNITAR Johor Bahru Turut Serta Menjayakan Pameran Pendidikan dan Informasi Pelajar-pelajar Tingkatan 4 dan 5 SMK Dato’ Usman Awang Johor Bahru Semasa Majlis Pelancaran Bulan Bahasa Peringkat Sekolah SMK Dato’ Usman Awang Johor Bahru

Terima Kasih diucapkan atas kesudian Pihak Unit Bimbingan dan Kaunseling yang telah mengundang Pihak UNITAR Johor Bahru bagi Pameran Pendidikan dan Informasi Pelajar-pelajar Tingkatan 4 dan 5 SMK Dato’ Usman Awang Johor Bahru semasa Majlis Pelancaran Bulan Bahasa Peringkat Sekolah pada 15 Mac 2020 yang lalu