INSTITUT TEKNOLOGI A.N.S

Johor Bahru

MQA/PA 12056 N/812/4/0211

Tempoh : 2 tahun 6 bulan

Syarat kemasukan : Lulus SPM berserta 3 kepujian
Diploma pengurusan pelancongan merupakan program homegrown Int.Tek A.N.S di Johor bahru untuk memberi peluang kepada lepas SPM yang berminat untuk menyambung dalam bidang ini.

Syarat kemasukan : Lulus SPM berserta 3 kepujian

KPT/MQA:
[R2/010/3/0427(MQA/FA 1742)02/27]

Syarat Kemasukan Program
Anda mesti memenuhi syarat berikut untuk dipertimbangkan untuk masuk ke Program Asasi UNITAR:

 • Lulus SPM atau yang setaraf dengannya, dengan sekurang-kurangnya lima (5) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU
 • Lulus UEC dengan sekurang-kurangnya Gred B dalam tiga (3) mata pelajaran; ATAU
 • Lulus O-Level dengan sekurang-kurangnya Gred C dalam lima (5) mata pelajaran; ATAU
 • Mana-mana kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Tempoh : 1 tahun

Asasi dalam Pengurusan memberi pelajar pemahaman yang baik dan persediaan yang kukuh untuk mereka sebelum melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dalam pengurusan atau bidang lain yang diminati mereka.

KPT/MQA:
[R2/345/4/0154(MQA/FA 1709)02/27]

Syarat Kemasukan Program
Anda mesti memenuhi syarat berikut untuk dipertimbangkan untuk kemasukan ke Program Diploma UNITAR:

 • Lulus SPM / SPMV / O-Level dengan kepujian sekurang-kurangnya 3 mata pelajaran; ATAU
 • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) (Tahap 3 MQF) dalam bidang berkaitan tertakluk kepada kelulusan Senat dan WAJIB menghadiri kursus penyambung; ATAU
 • Mana-mana kelayakan yang setaraf dengan Sijil (Tahap 3, MQF); ATAU
  Sebarang kelayakan lain yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia; ATAU
 • Syarat kemasukan untuk kemasukan ke program Diploma (tahap 5, MQF) melalui APEL seperti yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan (KPT). Pemohon mestilah/mempunyai:
  • Warganegara Malaysia; dan
  • Calon hendaklah berumur lebih daripada 20 tahun pada tahun permohonan
  • Pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu; dan
  • Lulus Penilaian APEL

Tempoh : 2 tahun 6 bulan

Diploma dalam Pentadbiran Perniagaan ialah kursus serba boleh yang memberikan pelajar pemahaman yang baik tentang persekitaran perniagaan dan konteks organisasi

KPT/MQA:
[R2/344/4/0082(MQA/FA 1705)02/27]

Syarat Kemasukan Program
Anda mesti memenuhi syarat berikut untuk dipertimbangkan untuk kemasukan ke Program Diploma UNITAR:

 • Lulus SPM atau yang setaraf dengannya dengan sekurang-kurangnya 3 kredit termasuk Matematik; ATAU
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau yang setaraf dengannya, dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran, dan kepujian dalam SPM Matematik; ATAU
 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan gred minimum Maqbul (lulus) dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik SPM; ATAU
 • Sijil atau yang setaraf dengannya dalam bidang berkaitan; ATAU
  Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan dan lulus SPM dengan kepujian minimum dalam Matematik tertakluk kepada kelulusan Senat dan WAJIB menghadiri kursus penyambung; ATAU
 • Lulus BTEC Tahap 3 dan lulus SPM atau yang setaraf dengannya, dengan sekurang-kurangnya 1 kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan kredit dalam Matematik; ATAU
 • Syarat kemasukan untuk kemasukan ke program Diploma (tahap 5, MQF) melalui APEL seperti yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan (KPT). Pemohon mestilah/mempunyai:
  • Warganegara Malaysia; dan
  • Calon hendaklah berumur lebih daripada 20 tahun pada tahun permohonan
  • Pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu; dan
  • Lulus Penilaian APEL

Tempoh : 2 tahun 6 bulan

Diploma Perakaunan adalah batu loncatan dan permulaan yang sempurna untuk akauntan masa depan kerana program ini menyediakan pelajar dengan asas pengetahuan yang kukuh dalam bidang perakaunan, kemahiran teknikal yang berkaitan dengan prinsip perniagaan dan amalan utama dalam mengendalikan dan menyediakan akaun dan laporan kewangan.

KPT/MQA:
[R2/344/4/0082(MQA/FA 1705)02/27]

Syarat Kemasukan Program
Anda mesti memenuhi syarat berikut untuk dipertimbangkan untuk kemasukan ke Program Diploma UNITAR:

 • Lulus SPM atau yang setaraf dengannya dengan sekurang-kurangnya 3 kredit termasuk Matematik; ATAU
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau yang setaraf dengannya, dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran, dan kepujian dalam SPM Matematik; ATAU
 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan gred minimum Maqbul (lulus) dan kepujian dalam mata pelajaran Matematik SPM; ATAU
 • Sijil atau yang setaraf dengannya dalam bidang berkaitan; ATAU
 • Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang berkaitan dan lulus SPM dengan kepujian minimum dalam Matematik tertakluk kepada kelulusan Senat dan WAJIB menghadiri kursus penyambung; ATAU
 • Lulus BTEC Tahap 3 dan lulus SPM atau yang setaraf dengannya, dengan sekurang-kurangnya 1 kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan kredit dalam Matematik; ATAU
 • Syarat kemasukan ke program Diploma (tahap 5, MQF) melalui APEL seperti yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan (KPT). Pemohon mestilah/mempunyai:
  • Warganegara Malaysia; dan
  • Calon berumur lebih daripada 20 tahun pada tahun permohonan
  • Pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu; dan
  • Lulus Penilaian APEL

Tempoh : 2 tahun 6 bulan

Diploma Perakaunan adalah batu loncatan dan permulaan yang sempurna untuk akauntan masa depan kerana program ini menyediakan pelajar dengan asas pengetahuan yang kukuh dalam bidang perakaunan, kemahiran teknikal yang berkaitan dengan prinsip perniagaan dan amalan utama dalam pengendalian dan menyediakan akaun dan laporan kewangan.

KPT/MQA:
[R2/345/6/0969(MQA/FA 1711)02/29]

Syarat Kemasukan Program
Anda mesti memenuhi syarat berikut untuk dipertimbangkan untuk masuk ke Program Sarjana Muda UNITAR:

 • Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana DUA mata pelajaran dengan kelulusan Matematik; ATAU
 • Lulus dalam STAM dengan sekurang-kurangnya Gred Jayyid dengan lulus dalam Matematik; ATAU
 • Matrikulasi atau Asasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU
 • Diploma (Tahap 4, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU
 • Diploma Lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU
 • Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)/ Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam bidang berkaitan dan lulus Matematik dan Bahasa Inggeris pada SPM tertakluk kepada kelulusan Senat dan WAJIB menghadiri kursus bridging. ; ATAU
 • Lulus DKM/ DLKM/ DVM dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 DAN mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan serta lulus Matematik dan Bahasa Inggeris pada SPM serta WAJIB menghadiri kursus penghubung; ATAU
 • Lulus BTEC Tahap 4 & 5 dan lulus dalam SPM atau yang setaraf dengannya, dengan sekurang-kurangnya tiga (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU
 • Kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; ATAU
 • Syarat kemasukan untuk kemasukan ke program Sarjana Muda (tahap 6, MQF) melalui APEL seperti yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan (KPT). Pemohon mestilah / mempunyai:
  • Warganegara Malaysia; dan
  • Calon hendaklah berumur lebih daripada 21 tahun pada tahun permohonan;
  • Pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu; dan
  • Lulus Penilaian APEL

Tempoh : 3 tahun

Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) disesuaikan untuk memberi peluang kepada pelajar melanjutkan pelajaran dalam mana-mana persekitaran perniagaan pilihan mereka yang membawa kepada kerjaya yang berjaya.

KPT/MQA:
[R/143/6/0124(MQA/FA 1746)04/22]
[R2-DL/143/6/0125(MQA/FA 1872)04/29]

Syarat Kemasukan Program
Anda mesti memenuhi syarat berikut untuk dipertimbangkan untuk masuk ke Program Sarjana Muda UNITAR:

 • Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya Gred C (GP 2.0) dalam mana-mana dua mata pelajaran atau yang setaraf dengannya; ATAU
 • Lulus STAM dengan gred minimum Jayyid; ATAU
 • Lulus UEC dengan minimum Gred B dalam lima (5) mata pelajaran; ATAU
 • Lulus Matrikulasi/Asasi atau yang setaraf dengannya dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.0; ATAU
 • Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak atau yang setaraf dengannya dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.0; ATAU
 • Diploma dalam mana-mana bidang atau yang setaraf dengannya dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.0; ATAU
 • Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM)/ Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM)/ Diploma Vokasional Malaysia (DVM) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dalam bidang berkaitan tertakluk kepada kelulusan Senat dan WAJIB menghadiri kursus penyambung; ATAU
 • Lulus DKM/ DLKM/ DVM dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 DAN mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan serta WAJIB menghadiri kursus bridging; ATAU
  Lulus BTEC Tahap 4 & 5 dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya tiga (3) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU
 • Sebarang kelayakan lain yang setaraf dengannya yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; ATAU
 • Syarat kemasukan untuk kemasukan ke program Sarjana Muda (tahap 6, MQF) melalui APEL seperti yang diluluskan oleh Kementerian Pendidikan (KPT). Pemohon mestilah / mempunyai:
  • Warganegara Malaysia; dan
  • Calon hendaklah berumur lebih daripada 21 tahun pada tahun permohonan;
  • Pengalaman kerja yang berkaitan / pembelajaran pengalaman terdahulu; dan
  • Lulus Penilaian APEL

Tempoh : 3 tahun

Program Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak bertujuan menyediakan peluang pembangunan profesional kepada bakal guru prasekolah untuk memiliki kelayakan ijazah.

Facility

EARLY CHILDHOOD EDUCATION LAB

PERPUSTAKAAN

KOMPUTER LAB

Gallery