Pihak Unit Bimbingan dan Kaunseling dengan sukacitanya telah mengundang Pihak UNITAR Johor Bahru untuk satu Sesi Ceramah Halatuju Pendidikan kepada sebilangan pelajar Sains Sosial berhubung halatuju selepas tamat Tingkatan 6 di sekolah berkenaan pada 11 April 2019