E-MAIL
info@ans.edu.my
LOCATION
AS-KB-JB

Day: November 10, 2020

Mengapa Pendidikan Awal Kanak-kanak Penting?

Menurut Persatuan Kebangsaan Pendidikan Kanak-kanak Kecil, pendidikan awal kanak-kanak didefinisikan sebagai program berkualiti tinggi yang dibuat untuk kanak-kanak dari lahir hingga usia 8 tahun. Di Malaysia, pendidikan awal kanak-kanak menggunakan istilah prasekolah, taska, tadika atau tabika yang melibatkan kanak-kanak berumur di bawah enam tahun. Kanak-kanak…